Wynagrodzenie w Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Sankowska ustalane jest w każdej sprawie indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy,  nakładu pracy, przewidywanego czasu trwania sporu sądowego.
Oferujemy następujące systemy rozliczeń:
system godzinowy - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu pracy.
system ryczałtowy - ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy i najczęściej przy stałej obsłudze prawnej.
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy może zostać rozłożone na raty. W uzasadnionych wypadkach możemy również odroczyć termin płatności wynagrodzenia.
W przypadku porad prawnych koszt jednorazowej porady ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od poruszonej materii.