201410.30
Off
1

Konferencja naukowa pt. „Rola biegłego w procesach medycznych

Z przyjemnością informujemy, iż mieliśmy zaszczyt i przyjemność wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Rola biegłego w procesach medycznych”, która dnia 10 października 2014 r. odbyła się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Konferencja została zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Lekarską i Interdyscyplinarną Pracownię Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
Konferencja została podzielona na trzy sesje.
Podczas pierwszej sesji wykłady przeprowadzili : dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska „Specyfika „procesów medycznych””,  sędzia Paweł Szewczyk z Sądu Okręgowego w Krakowie „Metodologia i procedura powoływania biegłego”, dr hab. nauk medycznych, mgr prawa Tomasz Jurek „Metodologia opiniowania sądowo-lekarskiego”.
Druga sesja objęła następującą tematykę”: dr hab. Joanna Haberko „Staranność lekarza wydającego opinię  lub orzeczenie lekarskie”, mec. Andrzej Malicki „Z problematyki wadliwości opinii sądowo-lekarskich”, dr Urszula Drozdowska „Opinia prywatna w procesach medycznych”, mgr Aleksandra Stebel „Opinia biegłego w postępowaniu przed Sądem Lekarskim na przykładzie praktyki Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL”.
Trzecia i ostatnia sesja składała się z następujących wykładów:  Radca Prawny Adriana Abelec-Piątkowska „Opinie biegłych w praktyce procesowej”, dr hab. Justyna Zajdel „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego w procesie sądowym”, dr hab. Rafał Kubiak „Odpowiedzialność karna pracowników medycznych za skutki błędów medycznych”.
Każda z sesji została zakończona ożywioną dyskusją.
Konferencja była okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy środowiskami prawniczym i medycznym zaangażowanymi w procesach medycznych. Wyrażamy nadzieję, iż nie była to ostatnia tego typu okazja, gdyż spotkania takie pozwalają na spojrzenie na problematykę z drugiej strony, albowiem nierzadko środowiska te stają po dwóch stronach procesu. Poruszono tematykę błędów medycznych i wskazano m.in. na istotny fakt, z powołaniem się na orzecznictwo w tej kwestii, iż brak pełnej dokumentacji medycznej nie może być wykorzystany w procesie przeciwko pacjentowi. W takiej sytuacji, to na podmiocie medycznym będzie spoczywał obowiązek wykazania, iż określone czynności zostały wykonane przez personel medyczny. Istotną z poruszanych kwestii była także problematyka podnoszonych zarzutów wobec opinii biegłych i oceny tych opinii przez sąd, jest to już jednak temat do poruszenia w kolejnym wpisie.