Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Sankowska we Wrocławiu świadczy usługi prawne dla osób fizycznych i osób prawnych.

Reprezentujemy przed sądami, opiniujemy i negocjujemy w zakresie pełnego spektrum prawa cywilnego. Sporządzamy wszelkie pisma procesowe jak pozwy, sprzeciwy, zarzuty, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski.
Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu nieruchomości, tj. przede wszystkim z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości, a także przy transakacjach zbycia i nabycia nieruchomości. W tym także w sprawach z zakresu postępowania spadkowego i podziału masy spadkowej.
Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenie, dzieło, pożyczki, deweloperskie, konsorcjum, a także różnego rodzaju, nienazwane umowy o współpracę.
Pomagamy także w sprawach z zakresu nienależytego wykonania zobowiązania lub niewykonania zobowiązania.
Prowadzimy postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienie z tytułu wypadku w tym wypadku przy pracy.
Prowadzimy także procesy o naruszenie posiadania oraz postępowania o podział do korzystania wraz z odszkodowaniem za tzw. bezumowne korzystanie.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi, np. przed Starostą Powiatowym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań za grunty związane z podziałem gruntu na działki i wydzieleniem dróg.
Mamy także doświadczenie w zakresie zaskarżania decyzji na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. tzw. dotacji unijnych.
Reprezentujemy naszych klientów także w sprawach wywłaszczeń nieruchomości pod drogi i inne inwestycje.

Prowadzimy sprawy rozwodowe, o alimenty, o kontakty z dzieckiem (także o kontakty dziadków i babć  z wnukami).
Zajmujemy się także w tym zakresie postępowaniami o podział majątku i dostarczania środków utrzymania rodzinie.
W zakresie tych trudnych spraw szczególnie dbamy o komfort naszych klientów, pozostając jednocześnie skutecznymi w dochodzeniu ich roszczeń.

Pomagamy naszym Klientom w zakładaniu spółek, także podejmowaniu decyzji co do formy prowadzenia działalności gospodarczej, tj. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też wreszcie spółki akcyjnej.
Przygotowujemy też dla naszych klientów i opiniujemy, mając w tym szerokie doświadczenie różnego rodzaju umowy, niezbędne dla codziennego funkcjonowania podmiotów gospodarczych tj. np. umów agencyjnych, outsourcingowych, z obszaru IT (w tym o prowadzenie różnego rodzaju projektów), z obszaru marketingu, najmu, leasingu, dotyczących know-how.