201501.04
Off
0

Ocena opinii biegłego w postępowaniu sądowym

I wreszcie udało nam się pochylić nad obiecanym tematem czyli opiniami biegłych w zakresie możliwości składania do nich zarzutów i ich oceny przez sąd. Nie istnieje właściwie postępowanie w sprawach medycznych bez pomocy ze strony biegłych, dlatego tematyka ta jest nam tak bliska. W związku z treścią art. 278 par. 1 KPC w wypadkach wymagających…